Get Adobe Flash player

Dnia 16 października bieżącego w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zorganizowany przez klasę IIIb wraz z samorządem szklonym. Koordynatorkami tego wydarzenia były cudowna Pani Królak i Pani Wójtowicz. Na początku odbyło oficjalne przywitanie Pani Dyrektor, oraz uroczyste ślubowanie pierwszych klas. Potem przewodnicząca Rady Rodziców złożyła podziękowania nauczycielom za ich ciężką prace i wręczyła im drobne upominki.

 

Następnie została odśpiewana piosenka i klasa IIIb przedstawiła zabawną scenkę ,w której ukazane zostały zachowania uczniów na lekcji np.obibok obleśny, przemądrzalec odpychający itp. Później zostały odczytane spersonalizowane wierszyki o każdym nauczycielu i rozdane jabłuszka z listkiem, na którym widniała fraszka. Na koniec odbył się quiz wiedzy o szkole dla uczniów klas pierwszych. Największe zainteresowanie wzbudziły zdjęcia nauczycieli z dzieciństwa. Zwyciężyła klasa Ic. Po skończonej uroczystości wszyscy dostali pysznego pączka i rozjechali się do domu.